Olemmeko kaikki Jumalan lapsia vai vain kristittyjä?

Olemmeko kaikki Jumalan lapsia vai vain kristittyjä? VastausRaamattu sanoo selvästi, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia (Kol. 1:16) ja että Jumala rakastaa koko maailmaa (Joh. 3:16), mutta vain uudestisyntyneet ovat Jumalan lapsia (Joh. 1:12; 11: 52; Room. 8:16; 1. Joh. 3:1-10).Raamatussa kadonneita ei koskaan kutsuta Jumalan lapsiksi. Efesolaiskirje 2:3 kertoo meille, että ennen kuin pelastuimme, olimme luonnostamme vihan kohteita (Ef. 2:1-3). Roomalaiskirje 9:8 sanoo, että luonnonlapset eivät ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapsia pidetään Abrahamin jälkeläisinä. Sen sijaan, että syntyisimme Jumalan lapsiksi, synnymme syntiin, joka erottaa meidät Jumalasta ja asettaa meidät saatanan puolelle Jumalan vihollisena (Jaak. 4:4; 1. Joh. 3:8). Jeesus sanoi: Jos Jumala olisi sinun Isäsi, rakastaisit minua, sillä minä olen tullut Jumalasta ja olen nyt täällä. En ole tullut yksin; mutta hän lähetti minut (Joh. 8:42). Sitten muutama jake myöhemmin Joh. 8:44:ssä Jeesus kertoi fariseuksille, että he kuuluvat isällesi, paholaiselle, ja sinä haluat toteuttaa isäsi toiveen. Se, että ne, jotka eivät pelastu, eivät ole Jumalan lapsia, näkyy myös 1. Joh. 3:10:ssä: Tästä me tiedämme, keitä ovat Jumalan lapset ja keitä paholaisen lapset ovat: Jokainen, joka ei tee mitä on oikeus ei ole Jumalan lapsi; eikä kukaan, joka ei rakasta veljeään.

Meistä tulee Jumalan lapsia, kun meidät pelastetaan, koska meidät on adoptoitu Jumalan perheeseen suhteemme kautta Jeesukseen Kristukseen (Gal. 4:5-6; Ef. 1:5). Tämä näkyy selvästi jakeista, kuten Roomalaiskirjeen 8:14-17: …koska ne, joita Jumalan Henki ohjaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette saaneet henkeä, joka tekee teidät jälleen pelon orjaksi, vaan te saitte pojuuden Hengen. Ja hänen kauttaan me huudamme: 'Abba, Isä.' Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Jos nyt olemme lapsia, olemme perillisiä – Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos todellakin olemme osallisia hänen kärsimyksissään, jotta saisimme myös hänen kirkkautensa. Ne, jotka pelastuvat, ovat Jumalan lapsia uskon kautta Kristukseen Jeesukseen (Galatalaiskirje 3:26), koska Jumala on ennalta määrännyt meidät otettaviksi pojiksi Jeesuksen Kristuksen kautta hänen mielensä ja tahtonsa mukaisesti (Ef. 1:5).

Top