Miten Anonyymit Alkoholistit verrataan Raamattuun?

Miten Anonyymit Alkoholistit verrataan Raamattuun? VastausNimettömät alkoholistit (AA) perustivat vuonna 1935 Bill Wilson ja tohtori Bob Smith Akronista Ohiosta. Wilson ja Smith kehittivät AA:n henkisen ja luonteenkehityksen kahdentoista askeleen ohjelman, jonka he uskoivat olevan avain alkoholin siteen katkaisemiseen. Useat kahdestatoista askeleesta viittaavat Jumalaan tai korkeampaan voimaan, jonka apua pyydetään vapautumaan alkoholiriippuvuudesta. Myös monien Askelten sanamuoto muistuttaa raamatullisia periaatteita. Joten tässä mielessä Anonyymien Alkoholistien opit verrataan Raamattuun.Alkoholiriippuvuudesta toipumisen vaiheissa ja raamatullisissa vaiheissa luonnosta toipumiseen, joka on kaiken syntisen käytöksen perimmäinen syy, alkoholismi mukaan lukien, on kuitenkin merkittäviä eroja. Ensinnäkin, Jumalan käsite AA:ssa ei ole raamatullinen opetus Jahvesta, ainoasta tosi Jumalasta, Luojasta ja Lunastajasta. Anonyymien alkoholistien mukaan Jumala on meitä suurempi Voima (vaihe 2), mutta Jumala on se, mitä alkoholisti Hän ymmärtää (vaiheet 3 ja 11). Tämä voisi yhtä helposti viitata mystiseen kokemukseen, hindujumalaan Vishnuun, muslimien jumalaan Allahiin, oman itsensä jumalaan tai mihin tahansa muihin vääriin jumaliin, joilla ei ole valtaa pelastaa tai muuttaa ihmishenkiä.

Lisäksi, vaikka alkoholisteilta vaaditut käytökset muistuttavat myös Jumalan luokse tulemista uskon kautta Kristuksen kautta, ne ovat kaukana Raamatun totuuksien todellisuudesta. Tunnustus (vaiheet 1, 5, 8, 9) ei ole syntiä ja Vapahtajan tarvetta (Room. 3:10-18; 5:8), vaan pikemminkin tunnustusta siitä, että hän on tehnyt vahinkoa alkoholistille itselleen ja muille. Jumalaa, sellaisena kuin alkoholisti häntä ymmärtää, pyydetään poistamaan luonteen puutteet (vaihe 6) ja puutteet (vaihe 7). Raamattu tekee selväksi, että synti ei ole vain puute tai luonteenpuute, vaan kuolemaan johtava haava, jonka vain parantaa meidän puolestamme vuodatettu Kristuksen veri (Ef. 2:1-5).Vaihe 11 rohkaisee alkoholisteja etsimään rukouksen ja meditaation avulla tietoista yhteyttämme Jumalaan sellaisena kuin me Hänet ymmärsimme. Kenellekään muulle jumalalle kuin Raamatun todelliselle Jumalalle, välittäjän kautta, rukoilemisella tai hänen mietiskellään ei ole hengellistä arvoa. Vaiheessa 12 mainittu hengellinen herääminen ei johda todelliseen hengelliseen elämään, paitsi niille, jotka ovat tulleet Kristuksen luo uskon kautta. Vaikka alkoholisti raittiina ja pysyy sellaisena koko elämänsä ajan, vain usko Kristukseen synnistä pelastukseen takaa rauhan ja kirkkauden ikuisuuden taivaassa.Vaikka Anonyymien alkoholistien periaatteet eivät ole nimenomaisesti raamatullisia, ei ole epäilystäkään siitä, että Kaksitoista askelta -ohjelma on auttanut tuhansia alkoholisteja pääsemään raittiin. Ohjelman muunnelmat ovat myös johtaneet siihen, että tuhannet huumeriippuvaiset, uhkapelurit, ylensyöjät, seksuaaliset pakko-oireet ja työnarkomaanit ovat saaneet hallintaansa riippuvuuksistaan. Apuryhmät, kuten Al-Anon ja Nar-anon, ovat myös auttaneet alkoholistien ja addiktien perheitä. Mutta mitä tulee Anonyymien alkoholistien vertaamiseen Raamattuun, vain Jumalan armo uskon kautta Kristukseen (Ef. 2:8-9) voi johtaa pelastukseen synnistä ja ikuiseen rauhaan taivaassa.

Top