Miten kristillisen näkemyksen pitäisi herätä?

Miten kristillisen näkemyksen pitäisi herätä? VastausHeräsi on melko moderni termi, joka on alkanut tarkoittaa tietoista epäoikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa. Herännyt ihminen on erityisen tarkkaavainen rotusyrjinnän ja siihen liittyvien asioiden suhteen. Vaikka sana heräsi on liitetty läheisesti Black Lives Matter -liikkeen nousuun, termi ulottuu sitä pidemmälle, ja se löytyy Erykah Badun vuoden 2008 kappaleesta Master Teacher ja vuonna 1962 julkaistusta esseestä. New Yorkin ajat nimeltään If You’re Woke You Dig It, kirjoittanut William Melvin Kelley.Kun on herännyt, kristittyjen tulee pitää mielessä kolme asiaa:

Ensinnäkin kristittyjen on tunnustettava, että rasismi Amerikassa on johtanut häpeään, epäoikeudenmukaisuuteen ja joissakin historian vaiheissa hirvittävään väkivaltaan. Lisäksi kukaan selkeästi ajatteleva ihminen ei usko, että 1900-luvun puolivälin amerikkalainen kansalaisoikeusliike pyyhki pois kaikki rasismin jäännökset. Sillä niin pitkälle kuin olemme tulleet sisällissodan jälkeen, työtä on vielä tehtävänä.Toiseksi, kristittyjen tulisi ymmärtää, että vaikka lait ja lainsäädäntö suojelevat kaikkien amerikkalaisten yhtäläisten oikeuksien periaatetta laillisesti, mikään laki ei voi muuttaa sydäntä. Joku, joka on täynnä ennakkoluuloja ja rotuvihaa, ei yhtäkkiä täyty rakkaudella vain siksi, että uusi laki hyväksytään. Toisin kuin jotkut, jotka tavoittelevat muutosta vain lainsäädäntötasolla, kristityt tietävät ihmissydämen pahuuden (Jeremia 17:9). Todellinen oikeudenmukaisuutta on mahdollista vain, kun yksilöt ovat olleet oikeutettu Kristuksessa. Vain pelastuttuamme voimme elää toimeksiantomme mukaisesti. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi Kristuksen opettamalla tavalla (Mark. 12:31). Jeesus käsitteli rodullisia eroja muun muassa vertauksessa laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25–37).Kolmanneksi kristityn on ymmärrettävä, että todellinen rodullinen sovinto kirkossa tapahtuu, kun asetamme identiteettimme Kristuksessa etusijalle kuulumisemme johonkin rotuun tai etniseen alkuperään. Kristuksen ruumiin jäsenten tulisi tuntea olonsa kotoisammaksi kristityssä perheessään kuin edes omassa etnisyydessä: ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata miestä, ei ole miestä eikä naista; sillä te olette kaikki yhtä Kristuksessa Jeesuksessa (Galatalaisille 3:28).Kristittyinä meidän tulee herätä Jumalan rakkauteen perhettämme kohtaan Kristuksessa: Jokainen, joka vihaa veljeä tai sisarta, on pimeydessä ja kävelee ympäriinsä pimeydessä. He eivät tiedä minne ovat menossa, koska pimeys on sokaissut heidät (1. Joh. 2:11). Meidän tulee herätä evankeliumin valoon (2. Kor. 4:4). Meidän tulee olla hereillä maailmassa vallitsevan kiusauksen tosiasialle (Matt. 26:41). Olemme sovitetut Jumalan kanssa ja yhdistyneet Kristukseen (2. Korinttilaisille 5:18), jolloin voimme todella tulla sovitetuiksi toistemme kanssa. Todellinen muutos ja todelliset vastaukset rasismin, epäoikeudenmukaisuuden ja muiden yhteiskunnallisten pahuuksien ongelmiin löytyvät Jumalan Sanasta ja Hänen antamastaan ​​rauhasta.Top