Onko raamatullista pyytää Jeesusta sydämeesi?

Onko raamatullista pyytää Jeesusta sydämeesi? VastausHaluatko pelastua? Pyydä sitten Jeesusta tulemaan sydämeesi. Vaikka tämä lausunto ei ole Raamatun vastainen, se ei ole myöskään nimenomaisesti raamatullinen. Sanamuoto synnyttää mielikuvan, joka voi helposti johtaa vääriin vaikutelmiin, etenkin lasten keskuudessa, jotka ottavat asiat kirjaimellisesti. Lisäksi kehotus pyytää Jeesusta sydämeesi – jos se on koko sanoma – jättää huomioimatta joitakin tärkeitä asioita, kuten parannuksen ja uskon.


Raamattu mainitsee sen tosiasian, että jossain mielessä Jeesus asuu sydämissämme: Paavali rukoili, että Kristus asuisi sydämissänne uskon kautta (Ef. 3:17). Mutta Paavali kirjoittaa uskoville, jotka olivat jo vastaanottaneet Kristuksen. Rinnakkainen rukous jakeessa 16 on, että Jumala vahvistaisi sinua voimalla Henkensä kautta sisäisessä olemuksessasi. Efesolaiskirjeen 3 yhteydessä ei ole evankelista vetoomusta. Paavali ei käske efesolaisille pyytämään Jeesusta sydämeensä; hän vain lisää heidän tietoisuuttaan siitä, että Jeesus on läsnä heissä Pyhän Hengen kautta.Jae, josta kysy Jeesus sydämeesi käsite on yleensä otettu, on Ilmestyskirja 3:20, Tässä minä olen! Seison ovella ja koputan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisään ja syön hänen kanssaan, ja he minun kanssani. Huomaa kuitenkin, että säkeessä ei mainita sydäntä ollenkaan. Yksilö ei myöskään pyydä Jeesusta tekemään mitään; pikemminkin Jeesus pyytää meitä tekemään jotain. Tässä yhteydessä Jeesus puhuu Laodikean seurakunnalle, joka tarvitsi kipeästi parannusta (jae 19). Laodikealaiset olivat käytännössä sulkeneet Jeesuksen pois toveruudestaan, ja Herra yritti palauttaa tämän yhteyden. Kappale ei käsittele henkilöä, joka huutaa avuksensa Herraa pelastukseen.

Ajatusta Jeesuksen tulemisesta sydämeesi ei käytetä missään Raamatun saarnassa. Evankeliumi on hyvä uutinen Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta syntiemme anteeksisaamiseksi (1. Kor. 15:3–4). Raamatun evankeliumiesitykset kehottavat vastaamaan oikeaan sanomaan: usko (Joh. 3:16; Apt. 16:31), ota vastaan ​​(Joh. 1:12) ja tee parannus (Apt. 3:19). Meidän tulee muuttaa mielemme synnistämme ja siitä, kuka Kristus on, uskoa, että Jeesus kuoli ja nousi ylös, ja saamme uskon kautta iankaikkisen elämän lahjan. Kukaan apostoleista ei koskaan käskenyt kenellekään pyytää Jeesusta sydämeesi.Usein kehotusta pyytää Jeesusta tulemaan sydämeesi käytetään yksinkertaisena tapana sanoa: Pyydä Jeesusta tulemaan elämääsi tai anna Herran hallita. Jos tämä tehdään koko evankeliumin esittämisen yhteydessä, siitä ei ole aiheutunut vahinkoa. Mutta ennen kuin henkilöä kutsutaan pyytämään Jeesusta sydämeesi, hänen tulee ymmärtää synti ja sen rangaistus, Kristuksen ristillä suorittama maksu ja Kristuksen ylösnousemuksen todellisuus. Itse asiassa pelastukseen viittaaminen Jeesuksen tulemisena sydämeesi saattaa jopa auttaa henkilöä ymmärtämään, että Kristuksen Henki tulee asumaan sielussa (ks. Joh. 14:17). Silti on aina parasta käyttää Raamatun käyttämää terminologiaa. Pyydä Jeesusta sydämeesi, se ei kommunikoi täysin, mitä pelastuksessa todella tapahtuu.

Kun kerromme evankeliumia, meidän tulee olla varovaisia, mitä sanomme ja miten sanomme sen. Jopa sana uskoa voi olla harhaanjohtavaa, jos se esitetään pelkkänä älyllisenä suostumuksena (myös, että tietyt tosiasiat ovat totta) luottamuksena (luottaen noihin todellisiin tosiasioihin). Juudas Iskariot uskoi tiettyjä faktoja Jeesuksesta, mutta hän ei koskaan luotettu Jeesus pelastukseen. Pelastus ei ole sitä, että uskomme luetteloon tosiseikoista. Pelastus ei ole sitä, että pyydät Jeesusta tulemaan sydämeesi. Pelastus on sitä, että luotat Jeesukseen Vapahtajanasi, saamme Hänen antamansa anteeksiannon armosta uskon kautta. Pelastus on uudeksi tulemista Jeesuksen Kristuksen uhrin ja Pyhän Hengen voiman kautta (Tiitus 3:5).Top