Luokka: Teologia

Mikä on Abrahamin liitto?

Mikä on Abrahamin liitto? Miten Abrahamin liitto liittyy premillennialismiin ja amillennialismiin?

Lue Lisää

Mikä on armon aikakausi?

Mikä on armon aikakausi? Mitkä ovat armon aikakauden erityispiirteet?

Lue Lisää

Mitä on amillennialismi?

Mitä on amillennialismi? Miten amillennialismi eroaa premillennialismista ja postmillennialismista?

Lue Lisää

Mitä on antinomianismi?

Mitä on antinomianismi (antinomianismi)? Mitä antinomistit uskovat? Jos kristityt eivät ole Vanhan testamentin lain alaisia, mikä estää kristittyjä elämästä miten haluavat?

Lue Lisää

Mitä on apofaattinen teologia?

Mitä on apofaattinen teologia? Mitä eroa on apofaattisen ja katafaattisen teologian välillä?

Lue Lisää

Mikä on apostolinen oppi?

Mikä on apostolinen oppi? Onko apostolinen oppi yksinomaan se, mitä apostolit opettivat Uudessa testamentissa?

Lue Lisää

Mitä arminianismi on ja onko se raamatullista?

Mitä arminianismi on ja onko se raamatullista? Miten kalvinismi eroaa arminilaismista?

Lue Lisää

Mitä ovat uskonkappaleet?

Mitä ovat uskonkappaleet? Miksi on tärkeää, että kirkolla tai ministeriöllä on uskonkappaleita?

Lue Lisää

Mitä eri teorioita sovituksesta on olemassa?

Mitä eri teorioita sovituksesta on olemassa? Oliko sovitus lunnaita Saatanalle? Oliko sovitus rangaistusten korvaaminen?

Lue Lisää

Mitkä ovat Raamatun liitot?

Mitkä ovat Raamatun liitot? Miten Raamatun liitot liittyvät premillennialismiin ja amillennialismiin?

Lue Lisää

Mitä on raamatullinen teologia?

Mitä on raamatullinen teologia? Miten raamatullinen teologia eroaa systemaattisesta teologiasta?

Lue Lisää

Mitä on mustan vapautuksen teologia?

Mitä on mustan vapautuksen teologia? Onko evankeliumin painopiste ihmisten vapauttamisessa yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja taloudellisesta epäoikeudenmukaisuudesta?

Lue Lisää

Miksi kristillinen oppi on niin erimielinen?

Miksi kristillinen oppi on niin erimielinen? Miksi jotkut kristityt korostavat oppia niin paljon? Miksi terve oppi on tärkeä?

Lue Lisää

Kristillinen teologia

Mitkä ovat kristillisen teologian eri jaot? Verkkosivuston tuomat tiivistelmät kristillisestä teologiasta!

Lue Lisää

Mitä Christus Victor tarkoittaa?

Mitä Christus Victor tarkoittaa? Mikä on Christus Victor -teoria sovituksesta?

Lue Lisää

Mikä on kirkkokausi?

Mikä on kirkkokausi? Mihin kirkkoaika sijoittuu Raamatun historiassa? Mikä rooli kirkolla on Jumalan suunnitelmassa?

Lue Lisää

Mitä on yhteinen armo?

Mitä on yhteinen armo? Osoittaako Jumala armon astetta kaikille ihmisille kaikkialla ja kaikkina aikoina?

Lue Lisää

Mitä kalvinismi on ja onko se raamatullista?

Mitä kalvinismi on ja onko se raamatullista? Mitkä ovat kalvinismin viisi kohtaa (TULIP / T.U.L.I.P.)? Miten kalvinismi eroaa arminilaismista?

Lue Lisää

Kalvinismi vs. arminianismi – mikä näkemys on oikea?

Kalvinismi vs. arminianismi – mikä näkemys on oikea? Mitkä ovat kalvinismin viisi kohtaa vs. arminismin viisi kohtaa?

Lue Lisää

Mikä on kalvinisti?

Mikä on kalvinisti? Mitä kalvinistit uskovat? Mitkä ovat tärkeimmät erot kalvinistien ja muiden kristittyjen välillä?

Lue Lisää
Top