Mitä eri teorioita sovituksesta on olemassa?

Mitä eri teorioita sovituksesta on olemassa? VastausKautta kirkon historian eri henkilöt tai kirkkokunnat ovat esittäneet useita erilaisia ​​näkemyksiä sovituksesta, joista osa on totta ja osa vääriä. Yksi syy eri näkemyksiin on se, että sekä Vanha että Uusi testamentti paljastavat monia totuuksia Kristuksen sovituksesta, mikä tekee vaikeaksi, ellei mahdottomaksi, löytää yhtään teoriaa, joka kiteyttää tai selittää sovituksen rikkauden. Se, mitä löydämme tutkiessamme Raamattua, on rikas ja monipuolinen kuva sovituksesta, sillä Raamattu esittää monia toisiinsa liittyviä totuuksia koskien Kristuksen suorittamaa lunastusta. Toinen moniin eri sovitusteorioihin vaikuttava tekijä on se, että suuri osa siitä, mitä voimme oppia sovituksesta, on ymmärrettävä Jumalan kansan kokemuksesta ja näkökulmasta Vanhan liiton uhrijärjestelmän alaisena.Kristuksen sovitus, sen tarkoitus ja se, mitä sillä saavutettiin, on niin rikas aihe, että siitä on kirjoitettu kirjoja. Tämä artikkeli tarjoaa yksinkertaisesti lyhyen yleiskatsauksen monista teorioista, joita on esitetty kerralla tai toisella. Tarkastellessamme erilaisia ​​näkemyksiä sovituksesta, meidän on muistettava, että mikä tahansa näkemys, joka ei tunnusta ihmisen syntisyyttä tai sovituksen korvaavaa luonnetta, on parhaimmillaan puutteellinen ja pahimmillaan harhaoppinen.

Lunnaat Saatanalle: Tämä näkemys pitää Kristuksen sovituksena Saatanalle maksettua lunnaita ihmisen vapauden ostamiseksi ja hänen vapauttamiseksi Saatanan orjuudesta. Se perustuu uskomukseen, että ihmisen hengellinen tila on Saatanan orjuus ja että Kristuksen kuoleman tarkoitus oli turvata Jumalan voitto saatanasta. Tällä teorialla on vähän, jos ollenkaan, raamatullista tukea, ja sillä on ollut vain vähän kannattajia koko kirkon historian ajan. Se on epäraamatullinen siinä mielessä, että se näkee Saatanan Jumalan sijaan sen, joka vaati synnistä maksua. Siten se jättää täysin huomiotta Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimukset, sellaisina kuin ne näkyvät läpi Raamatun. Sillä on myös korkeampi näkemys Saatanasta kuin sen pitäisi, ja sillä on enemmän valtaa kuin hänellä todellisuudessa on. Raamatussa ei ole tukea ajatukselle, että syntiset ovat mitään velkaa Saatanalle, mutta kaikkialla Raamatussa näemme, että Jumala on se, joka vaatii maksua synnistä.Yhteenvetoteoria: Tämä teoria väittää, että Kristuksen sovitus on kääntänyt ihmiskunnan suunnan tottelemattomuudesta tottelevaisuuteen. Se uskoo, että Kristuksen elämä tiivisti kaikki ihmiselämän vaiheet ja käänsi näin Aadamin aloittaman tottelemattomuuden suunnan. Tätä teoriaa ei voida tukea raamatullisesti.Dramaattinen teoria: Tämä näkemys näkee Kristuksen sovituksen varmistavan voiton jumalallisessa taistelussa hyvän ja pahan välillä ja vapauttavana ihmisen Saatanan orjuudesta. Kristuksen kuoleman tarkoitus oli varmistaa Jumalan voitto Saatanasta ja tarjota keino lunastaa maailma pahuuden orjuudesta.Mystinen teoria: Mystinen teoria näkee Kristuksen sovituksen voittona hänen omasta syntisestä olemuksestaan ​​Pyhän Hengen voimalla. Ne, jotka pitävät tätä näkemystä, uskovat, että tieto tästä vaikuttaa mystisesti ihmiseen ja herättää hänen jumalatietoisuutensa. He myös uskovat, että ihmisen hengellinen tila ei ole seurausta synnistä, vaan yksinkertaisesti jumalatietoisuuden puutteesta. On selvää, että tämä on epäraamatullista. Tämän uskomiseksi täytyy uskoa, että Kristuksella oli syntinen luonne, kun taas Raamattu on selvä, että Jeesus oli täydellinen jumala-ihminen, synnitön kaikilta luonteensa piirteiltä (Heprealaisille 4:15).

Moraalisen vaikutuksen teoria: Tämä on usko, että Kristuksen sovitus on osoitus Jumalan rakkaudesta, joka saa ihmisen sydämen pehmentämään ja katumaan. Ne, jotka pitävät tätä näkemystä, uskovat, että ihminen on hengellisesti sairas ja tarvitsee apua ja että ihminen saa omaksua Jumalan anteeksiannon näkemällä Jumalan rakkauden ihmistä kohtaan. He uskovat, että Kristuksen kuoleman tarkoitus ja tarkoitus oli osoittaa Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Vaikka on totta, että Kristuksen sovitus on äärimmäinen esimerkki Jumalan rakkaudesta, tämä näkemys on epäraamatullinen, koska se kieltää ihmisen todellisen hengellisen tilan – rikkomuksiin ja synteihin kuolleen (Ef. 2:1) – ja kieltää, että Jumala todella vaatii synnin maksu. Tämä näkemys Kristuksen sovituksesta jättää ihmiskunnan ilman todellista uhria tai maksua synnin tähden.

Esimerkkiteoria: Tämä näkemys näkee Kristuksen sovituksen yksinkertaisesti esimerkkinä uskosta ja kuuliaisuudesta innoittaakseen ihmistä olemaan kuuliaisia ​​Jumalalle. Ne, jotka pitävät tätä näkemystä, uskovat, että ihminen on hengellisesti elossa ja että Kristuksen elämä ja sovitus olivat yksinkertaisesti esimerkki tosi uskosta ja kuuliaisuudesta, ja sen pitäisi toimia innoituksena ihmisille elää samanlaista uskon ja kuuliaisuuden elämää. Tämä ja moraalinen vaikutusteoria ovat samankaltaisia ​​siinä mielessä, että ne kumpikin kiistävät sen, että Jumalan oikeudenmukaisuus todella vaatii maksun synnistä ja että Kristuksen ristinkuolema oli se maksu. Suurin ero moraalisen vaikutuksen teorian ja esimerkkiteorian välillä on se, että moraalinen vaikutusteoria sanoo, että Kristuksen kuolema opettaa meille kuinka paljon Jumala rakastaa meitä ja esimerkkiteoria sanoo, että Kristuksen kuolema opettaa elämään. Tietysti on totta, että Kristus on meille esimerkkinä seurattava, jopa kuolemassaan, mutta esimerkkiteoria ei tunnista ihmisen todellista hengellistä tilaa ja että Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii maksua synnistä, jota ihminen ei pysty maksamaan.

Kaupallinen teoria: Kaupallinen teoria pitää Kristuksen sovitusta tuovan äärettömän kunnian Jumalalle. Tämä johti siihen, että Jumala antoi Kristukselle palkinnon, jota Hän ei tarvinnut, ja Kristus välitti tämän palkinnon ihmiselle. Ne, jotka pitävät tätä näkemystä, uskovat, että ihmisen hengellinen tila on Jumalan häpäiseminen, ja siksi Kristuksen kuolemaa, joka toi äärettömän kunnian Jumalalle, voidaan soveltaa syntisiin pelastukseen. Tämä teoria, kuten monet muutkin, kieltää uudestisyntymättömien syntisten todellisen hengellisen tilan ja heidän tarpeensa täysin uudelle luonteelle, joka on saatavilla vain Kristuksessa (2. Kor. 5:17).

Hallituksen teoria: Tämä näkemys näkee Kristuksen sovituksen osoituksena Jumalan suuresta kunnioituksesta lakiaan ja Hänen asenteensa syntiä kohtaan. Kristuksen kuoleman kautta Jumalalla on syy antaa anteeksi niiden synnit, jotka tekevät parannuksen ja hyväksyvät Kristuksen korvaavan kuoleman. Ne, jotka pitävät tätä näkemystä, uskovat, että ihmisen hengellinen tila on sellainen, joka on rikkonut Jumalan moraalista lakia ja että Kristuksen kuoleman tarkoitus oli korvata synnin rangaistus. Koska Kristus maksoi syntirangaistuksen, Jumalalla on mahdollista antaa laillisesti anteeksi niille, jotka hyväksyvät Kristuksen sijaisensa. Tämä näkemys on puutteellinen siinä mielessä, että se ei opeta, että Kristus todella maksoi rangaistuksen kenenkään kansan todellisista synneistä, vaan Hänen kärsimyksensä yksinkertaisesti osoitti ihmiskunnalle, että Jumalan lakeja rikottiin ja että jokin rangaistus maksettiin.

Rangaistusten vaihtamisen teoria: Tämä teoria näkee Kristuksen sovituksen sijaisuhrina, joka täytti Jumalan synnin oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Uhrillaan Kristus maksoi ihmisen syntien rangaistuksen tuomalla anteeksi, lukemalla vanhurskaudeksi ja sovittamalla ihmisen Jumalan kanssa. Ne, jotka pitävät tätä näkemystä, uskovat, että kaikki ihmisen puolet – hänen mielensä, tahtonsa ja tunteensa – ovat turmeltuneet synnin takia ja että ihminen on täysin turmeltunut ja hengellisesti kuollut. Tämä näkemys on, että Kristuksen kuolema maksoi synnin rangaistuksen ja että uskon kautta ihminen voi hyväksyä Kristuksen korvauksen synnin maksuksi. Tämä näkemys sovituksesta sopii parhaiten Raamatun näkemykseen synnistä, ihmisen luonteesta ja Kristuksen ristilläkuoleman seurauksista.Top