Mitä Raamattu sanoo ahdistuksesta?

Mitä Raamattu sanoo ahdistuksesta? VastausAhdistus on sitä, mikä aiheuttaa kipua ja kärsimystä fyysisen vamman ja/tai henkisen ahdistuksen kautta. Yksilöt ja kansakunnat voivat kärsiä, ja tämä ahdistus katsotaan usein Herran ja Hänen rangaistuksensa ansioksi (Jesaja 45:7; Aamos 3:6). Englanninkielisissä Raamatuissamme on ainakin 14 heprean ja kreikan sanaa, jotka käännetään ahdistukseksi, ja tämä johtuu siitä, että ahdistuksella voi olla useita syitä ja sovelluksia, joiden hienovaraiset erot eivät heijastu englanninkielisessä sanavarastossamme.Yksilöt voivat kärsiä useista syistä:

1. Ahdistus voi olla suora seuraus synnin tekemisestä (Gal. 6:8; Sananlaskut 11:18).2. Ahdistus voi olla Jumalan tuomio (Hesekiel 36:18–19; 39:24; Room. 1:18–32; 2:6; 6:23).3. Ahdistus voi puhdistaa meidät ja auttaa meitä kehittämään kestävyyttä (Daniel 12:10; Jaakob 1:3; 1. Piet. 4:12–13).4. Ahdistus voi tapahtua Jumalan jumalallisten tarkoitusten vuoksi (Job 2:7; Jesaja 53:7; Psalmi 119:75).

5. Ahdinko on osa elämää langenneessa maailmassa (Psalmi 25:16; 1. Piet. 1:6; Joh. 16:33).

6. Ahdistus voi olla seurausta vainosta Jeesuksen tähden (2. Timoteukselle 3:11–12; Psalmi 69:6–7; 1. Joh. 3:13).

7. Ahdistus voi johtua Saatanan suorasta hyökkäyksestä (Luuk. 22:31; Ef. 6:12; 1. Piet. 5:8).

Kansakunnat voivat kokea ahdistusta monista samoista syistä. Vanhassa testamentissa Jumala kärsi usein kokonaisia ​​kansoja heidän tottelemattomuudestaan ​​ja jumalattomuudestaan. Egyptin vitsaukset maastamuuton aikaan aiheuttivat suurta ahdistusta (esim. 2. Moos. 8:24; 9:10–11). Yksi syy, miksi Jumala aiheutti ahdinkoa kansoille, oli puhdistaa maa heidän pahuutensa saastasta. Toinen syy oli opettaa Israelille Herran seuraamisen vakava välttämättömyys (5. Moos. 28:58–60). Jumala myös tuomitsi nopeasti israelilaiset, jotka uhmasivat Häntä tai Hänen määrättyjä johtajiaan (4. Moos. 12:1–4, 10; 16:28–33). Oli tärkeää, että Israel oppii menestymään yhteisönä, joka on erotettu maailmasta, ja kapina tuhoaisi nopeasti tämän yhtenäisyyden.

Ahdistus on osa elämää tässä maailmassa. Me kaikki tulemme kärsimään sydänsuruista, vammoista, pettymyksistä, puutteesta, hylkäämisestä ja sairauksista. Meidän on muistettava Paavalin rohkaisu 2. Korinttilaisille 4:16–17: Sen vuoksi emme menetä sydämemme. Vaikka ulkoisesti tuhlaammekin, sisäisesti kuitenkin uudistumme päivä päivältä. Sillä valomme ja hetkelliset vaikeutemme tuovat meille iankaikkisen kirkkauden, joka on paljon suurempi kuin ne kaikki. Ahdinko muistuttaa kristittyä siitä, että tämä maailma ei ole kotimme. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 2:9 muistuttaa meitä siitä, ettei mikään silmä ole nähnyt, ei korva ole kuullut, ei sydän ole kuvitellut, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kun keskitymme siihen totuuteen, voimme kestää minkä tahansa ahdistuksen.Top