Mitä Raamattu sanoo esi-isien palvonnasta?

Mitä Raamattu sanoo esi-isien palvonnasta? VastausEsivanhempien palvonta sisältää uskonnollisia uskomuksia ja käytäntöjä, jotka koostuvat rukouksista ja uhrauksista kuolleiden sukulaisten hengille. Esivanhempien palvontaa esiintyy monissa kulttuureissa ympäri maailmaa. Rukoiltiin ja uhrataan, koska esi-isien henkien uskotaan elävän edelleen luonnossa ja siten pystyvän vaikuttamaan elävien sukulaisten tulevaisuuteen ja omaisuuksiin. Esivanhempien henkien uskotaan myös toimivan välittäjinä elävän ja Luojan välillä.Kuolema ei ollut ainoa kriteeri sille, että häntä palvottiin esi-isänä. Henkilön on täytynyt elää moraalista elämää, jolla on suuri sosiaalinen ero saavuttaakseen tämän aseman. Esivanhempien uskotaan vaikuttavan myöhempien sukupolvien elämään siunaamalla tai kiroamalla heitä, toimien pohjimmiltaan jumalina. Joten heille rukoileminen, lahjojen esittäminen ja uhrien tekeminen tehdään heidän rauhoittamiseksi ja heidän suosionsa saavuttamiseksi.

Todisteita esi-isien palvonnasta on löydetty lähi-idän paikoista Jerikon 7. vuosisadalta ennen Kristusta. Se oli olemassa myös muinaisissa kreikkalaisissa ja roomalaisissa kulttuureissa. Esivanhempien palvonnalla on ollut suurin vaikutus kiinalaisiin ja afrikkalaisiin uskontoihin, ja sitä esiintyy japanilaisissa ja intiaaniuskonnoissa, joissa se tunnetaan paremmin esivanhempien kunnioituksena.Mitä Raamattu sanoo esi-isien palvonnasta? Ensinnäkin Raamattu kertoo meille, että kuolleiden henget menevät joko taivaaseen tai helvettiin eivätkä pysy luonnossa (Luuk. 16:20-31; 2. Korinttolaisille 5:6-10; Heprealaisille 9:27; Ilmestyskirja 20: 11-15). Uskomus siitä, että henget jatkavat asumista maan päällä kuoleman jälkeen ja vaikuttavat muiden elämään, ei ole raamatullinen.Toiseksi, missään Raamatussa ei kerrota, että kuolleet toimisivat välittäjinä Jumalan ja ihmisen välillä. Mutta meille kerrotaan, että Jeesukselle Kristukselle annettiin tämä rooli. Hän syntyi, eli synnittömän elämän, ristiinnaulittiin meidän syntiemme tähden, haudattiin hautaan, hänet herätti kuolleista Jumala, hänet näki lukuisat todistajat, hän nousi taivaaseen ja istuu nyt Isän oikealla puolella, missä Hän rukoilee niiden puolesta, jotka ovat panneet uskonsa ja luottamuksensa Häneen (Apostolien teot 26:23; Room. 1:2-5; Heprealaisille 4:15; 1. Piet. 1:3-4). Jumalan ja ihmisen välillä on vain yksi Välimies, ja se on Jumalan Poika, Jeesus Kristus (1. Timoteukselle 2:5-6; Heprealaisille 8:6, 9:15, 12:24). Vain Kristus voi täyttää tämän roolin.Raamattu kertoo meille Mooseksen kirjan 20:3-6:ssa, että meidän ei tule palvoa mitään muuta jumalaa kuin Herra Jumalaa. Lisäksi, koska ennustajien ja velhojen uskottiin voivan ottaa yhteyttä kuolleisiin, Jumala kielsi heidät myös nimenomaisesti (2. Moos. 22:18; 3. Moos. 19:32, 20:6, 27; 5. Moos. 18:10-11; 1. Samuel 28). :3; ​​Jeremia 27:9-10).

Saatana on aina pyrkinyt syrjäyttämään Jumalan, ja hän käyttää valheita muiden jumalien ja jopa esi-isiensä palvomisesta yrittääkseen johdattaa ihmiset pois totuudesta Jumalan olemassaolosta. Esivanhempien palvonta on väärin, koska se on vastoin Jumalan erityisiä varoituksia sellaisesta palvonnasta, ja se pyrkii korvaamaan Jeesuksen Kristuksen jumalallisena välittäjänä Jumalan ja ihmiskunnan välillä.Top