Mitä Raamattu sanoo eläinten oikeuksista?

Mitä Raamattu sanoo eläinten oikeuksista? VastausJumalan Sana ei mainitse suuressa määrin eläinten kohtelua. Luomiskertomuksesta saamme kuitenkin sekä sen, mitä Raamattu sanoo eläimistä ja kuinka meidän tulee kohdella niitä. Mooseksen kirjan luvusta 1 löydämme kaiken luomisen. Täällä näemme Jumalan luovan suhteen ihmisen ja eläimen välille. Jakeessa 28 Jumala antaa ihmiselle vallan kaikkeen, mikä on luotu maan päälle. Ihmisen tulee huolehtia maasta ja käyttää sitä. Ihmisellä tulee olla valta kaikkeen luotuun. Tämä tarkoittaa, että ihmisen tulee ottaa haltuunsa ja suojella kaikkea, mitä Jumala oli luonut. Meidän on oltava varovaisia ​​tässä roolissa.On kuitenkin tärkeää huomata, mitä Jumala tekee ihmisen synnin jälkeen. Mooseksen kirja 3 antaa meille yksityiskohdat ihmisen ensimmäisestä synnistä. Jakeessa 21 Jumala valmistaa ihmiskunnalle peitteen ihosta, ja ensimmäistä kertaa eläin kuolee. Tämän seuraukset virtaavat läpi Jumalan Sanan; ihmisen synnin takia kuolema on tullut maailmaan. Eläimiä koskevassa keskustelussamme on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että eläimet on tarkoitettu ihmisten käytettäväksi tarpeisiimme.

Mooseksen kirjan luvussa 9 tapahtuu muutos ihmisen suhteessa eläimiin. Tähän asti eläimiä ei käytetty ravinnoksi. Jumala kuitenkin sisällyttää nyt tietyt eläimet ihmiskunnan ruokavalioon. Jumala panee myös ihmisten pelon eläimiin. Jälleen eläimiä käytetään täyttämään miesten tarpeet. Jumala kuitenkin toistaa käskynsä jakeessa kaksi valvoa näitä eläimiä.Eläinten julmuutta ei pitäisi tapahtua, jos ihmiset todella ymmärtävät käskyn olla maapallon hoitajia. Meidän on valvottava eläinten määrää, jotta taudit ja sairaudet eivät tappaisi niitä. meidän tulee käyttää eläimiä tarpeisiimme; meidän on valvottava eläimiä tavalla, jolla ne eivät ole haitallisia ihmisille; ja lopuksi meidän pitäisi suojella heitä liialliselta tappamiselta ja hyväksikäytöltä. Ongelmana on se, että monet eivät ymmärrä tätä tasapainoa ja pyrkivät suojelemaan eläimiä liikaa tai ali. Eläimet on luotu meille nautittavaksi, joten jäännösten suojeleminen muidenkin iloksi on myös oikein. Sananlaskujen 12:10 kertoo meille: 'Vanhurskas välittää eläimensä tarpeista, mutta jumalattomien hyväntahtoisimmat teot ovat julmia.'

Top