Mitä toistensa sietäminen tarkoittaa (Kol. 3:13)?

Mitä toistensa sietäminen tarkoittaa (Kol 3:13)? VastausKolossalaiskirjeessä 3 apostoli Paavali esittää käytännön opetusta uskovan muuttumisesta pelastusta edeltäneestä vanhasta elämästä uuteen elämään, joka on nyt kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa (Kol 3:3). Hän vertaa tätä tappamista tai vanhan syntisen elämäntavan hylkäämistä vanhojen vaatteiden riisumiseen (Kol. 3:5–11). Vastineeksi vanhoista rievuistaan ​​uskovat pukeutuvat uuteen vaatteisiin: Pukeutukaa sitten päällenne, Jumalan valittuina, pyhiä ja rakkaita, myötätuntoisia sydämiä, ystävällisyyttä, nöyryyttä, sävyisyyttä ja kärsivällisyyttä, kestävyyttä toisiaan kohtaan ja jos jollakulla on valittamista. toinen toisilleen anteeksiantava; niinkuin Herra on antanut sinulle anteeksi, niin sinunkin tulee antaa anteeksi. Ja ennen kaikkea nämä pukeutukaa rakkauteen, joka yhdistää kaiken täydelliseen sopusointuun (Kolossalaisille 3:12-14, ESV).Jokainen vastikään puettu vaatekappale (myötätunto, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, kärsivällisyys, kärsivällisyys jne.) liittyy uskovan ihmissuhteisiin kristillisessä yhteisössä. Paavali ymmärsi miltei mahdottoman haasteen kehittää rauhallinen, harmoninen rinnakkaiselo ihmisten kesken – orjien ja herrojen, juutalaisten ja pakanoiden, rikkaiden ja köyhien välille. Jotta kirkko todella olisi Kristuksen ruumis maan päällä, sen jäsenten sydämessä ja elämässä on tapahduttava todellinen hengellinen vallankumous.

Kristusta kunnioittava yhteys on mahdollista vain, kun uskovat kestävät toisiaan rakkauden hengessä. Alkuperäiskreikan sana karhu tarkoittaa kestämään jotain epämiellyttävää tai vaikeaa. Toistensa kestäminen merkitsee halukkuutta sietää erimielisyyksiä, väärinkäytöksiä (jopa tahallisia tai ei) ja loukkauksia, joita muut Kristuksen veljet ja sisaret ovat aiheuttaneet. Se on olennainen hyve Jumalan perheessä. Uskovia kutsutaan viemään tämä ajatus vielä yksi askel pidemmälle antamalla anteeksi kaikki valitukset, joita heillä saattaa olla toisiaan kohtaan. Aivan kuten Herra antaa anteeksi meille, meidän tulee antaa anteeksi muille (Ef. 1:7; 2. Kor. 5:19). Jeesus Kristus on mittapuumme kestämisessämme ja osoittaessamme anteeksiantoa (Kolossalaisille 2:13).Paavali säästää tärkeimmän vaatteen puettavaksi viimeiseksi: Pukeutukaa ennen kaikkea rakkauteen, joka yhdistää meidät kaikki täydelliseen sopusointuun (Kolossalaisille 3:14, NLT). Uhrautuva, agape-rakkaus on sitä rakkautta, josta Paavali puhuu tässä. Vain ehdoton rakkaus voi pyörittää riittävän vahvan langan ompelemaan uskovien kuvakudos täydelliseksi ykseydeksi. Paavali antaa samanlaisen kehotuksen Efesolaiselle seurakunnalle: Elä elämää, joka on täynnä rakkautta Kristuksen esimerkkiä noudattaen. Hän rakasti meitä ja uhrasi itsensä uhriksi puolestamme, Jumalalle miellyttäväksi tuoksuksi (Ef. 5:2, NLT).Paavali rukoilee myös Rooman uskovien kestämään toisiaan: Jumala, joka antaa kestävyyttä ja rohkaisua, antakoon teille saman mielen asenteen toisianne kohtaan kuin Kristuksella Jeesuksella oli, jotta te yksimielisesti ja yhdellä äänellä ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin hyväksyi teidät, tuodaksenne ylistystä Jumalalle (Room. 15:5-7). Valmiutemme hyväksyä toisemme kärsivällisesti ja elää yhdessä rauhassa ja sovussa tuo ylistystä ja kunniaa Jumalalle.Suvaitseminen jonkun kanssa tai kärsivällisyys on Jumalan luonteenlaatu, josta ihmiset ovat hyötyneet: Etkö ymmärrä, kuinka ihanan ystävällinen, suvaitsevainen ja kärsivällinen Jumala on kanssasi? Eikö tämä merkitse sinulle mitään? Etkö näe, että hänen ystävällisyytensä on tarkoitettu kääntämään sinut pois synnistäsi? (Room. 2:4, NLT; katso myös Psalmi 103:8). Jumala kutsuu meitä olemaan pyhiä, kuten Hän on, kaikessa mitä teemme (1. Piet. 1:15), mutta me kaikki olemme puutteellisia. Koska Jumalan luonto on suvaitsevainen, armollinen ja pitkämielinen kanssamme, meidän on oltava samoin muiden kanssa. Kun hylkäämme vanhan syntisen itsemme ja pukemme yllemme Jumalan pyhät ominaisuudet, muutumme Hänen kuvakseen. Me tulemme ystävällisiksi ja myötätuntoisiksi toisiamme kohtaan ja annamme anteeksi toisillemme, niin kuin Jumala antoi anteeksi Kristuksessa (Ef. 4:32).

Kristuksen ruumiin jäseninä jokainen jäsen kuuluu kaikille muille (Room. 12:5). Kestävämme vaikeuksia ja epämiellytyksiä toistemme kanssa, koska olemme kaikki yhtä – osia samasta kokonaisuudesta. Me kestämme toisiamme, kun annamme anteeksi, kun annamme rakkauden peittää monia syntejä (Sananlaskut 10:12) ja kun ojennamme synnin kiinni jääneen veljen tai sisaren puoleen ja ennallistamme hänet lempeästi (Galatalaisille 6: 1). Vain kun annamme Kristuksesta tulevan rauhan hallita sydämiämme, voimme kestää toisiamme ja elää ykseydessä, kuten meidät on kutsuttu tekemään yhden ruumiin jäseninä (Kol 3:15).Top