Mitä tarkoittaa, että Jumala valitsi meidät ennen maailman perustamista (Ef. 1:4)?

Mitä tarkoittaa, että Jumala valitsi meidät ennen maailman perustamista (Ef. 1:4)? VastausPaavalin kirjeessä efesolaisille hän kirjoittaa auttaakseen heitä ymmärtämään, keitä he ovat Kristuksessa (Ef. 1–3) ja kuinka heidän pitäisi sen seurauksena vaeltaa (Ef. 4–6). Luvussa 1 Paavali tunnistaa, kuinka Isä Jumala, Jumala Poika ja Jumala Pyhä Henki työskentelevät yhdessä uskovan pelastukseksi muuttaen identiteettimme vihan lapsista (Ef. 2:1–3) Kristuksessa adoptoiduiksi pojiksi. Efesolaiskirje 1:5). Hän selittää, että uskovia siunataan kaikella hengellisellä siunauksella taivaissa Kristuksessa (Ef. 1:3), ja näyttää sitten, kuinka Jumala toteuttaa tuon siunauksen niille, jotka ovat uskoneet Kristukseen (Ef. 2:8–9). Ensinnäkin Paavali esittää merkittävän lausunnon, että Jumala valitsi meidät ennen maailman perustamista (Ef. 1:4).Isä Jumala valitsi meidät [Kristuksessa] ennen maailman luomista olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen silmissään (Ef. 1:4). Isä myös rakastunut. . . Hän on ennalta määrännyt meidät otettaviksi lapseksi Jeesuksen Kristuksen kautta hänen mielihyvänsä ja tahtonsa mukaisesti (Ef. 1:4–5). Vaikka ajatukset valinnasta (valinnasta) ja ennalta määräyksestä voivat olla hämmentäviä, Paavali opettaa niitä erehtymättä. Uskovat valitaan tai aiheuttanut olla valittuna (aoristiverbin keskiäänen mukaan) ennen maailman perustamista. Toisin sanoen tämä Jumalan määräys tapahtui ennen kuin maailmaa oli edes luotu. Huomaa, kuinka pitkälle Paavali aikoo väittää, että tämä uskovan uusi, siunattu asema ei ole ihmisen oma asia. Se alkoi Jumalan valinnasta, ja se osoittaa, että Jumala on uskovan siunauksen perusta, ei hänen omat ansiot.

Historiallisesti on olemassa kaksi suurta tulkintaa käsitteelle siitä, että Jumala valitsi meidät. Oven 1 takana kalvinismi opettaa, että Jumalan valinta tarkoittaa, että uskovalla ei ole mitään tekemistä oman pelastuksensa kanssa: uskovan uskokin on itsessään lahja. Oven 2 takana arminialainen opetus korostaa uskovan valintaa ja ehdottaa, että Jumalan valinta perustui Jumalan tietoon siitä, mitä uskova valitsisi. Jos otamme Paavalin sanat yksinkertaisesti nimellisarvoon, näyttäisi siltä, ​​että kumpikaan näistä teologisista päätelmistä ei ole riittävä. Paavali väittää, että Jumala valitsi meidät ennen maailman perustamista (Ef. 1:4), eikä Paavali edes keskustele Jumalan ennaltatietämisestä Efesolaiskirjeen 1. luvussa. Paavali viittaa Roomalaiskirjeen 8:29:ssä olevaan Jumalan ennaltatietämiseen edeltäväksi ennaltamääräämiseksi, mutta ei keskustele valinnasta (tai valinnasta) Roomalaiskirjeen 8 yhteydessä. Näyttää siltä, ​​​​että Jumalan valinta on Hänen tahtonsa ystävällisen tarkoituksen mukainen (Ef. 1:5b, NASB 1995) ja että Hänen tarkoituksensa on Hänen valintansa mukainen (Room. 9:11) eikä perustu siihen, mitä voisimme tehdä tai olla tekemättä. . Samalla olemme pelastetut armosta uskon kautta (Ef. 2:8), ja usko on välttämätön.Jeesuksen selitys pelastuksesta asettaa sen ehdoksi vain uskoa Häneen (esim. Joh. 3:15–16; 6:47), ja Hän asettaa vastuun sille, jonka tulee uskoa. On siis kolmas ovi. Ovi #1 viittaa siihen, että Jumala on suvereeni, eikä ihminen ole mukana; Ovi nro 2 viittaa siihen, että Jumala ei ilmaise suvereenisuuttaan, ja valinta on täysin henkilön oma. Ovi nro 3 viittaa siihen, että Jumala on ilmaissut ylivaltansa – Hän valitsi meidät ennen maailman perustamista (Ef. 1:4) – ja Hän asettaa uskon vastuun yksilölle (Ef. 2:8). Sekä Jumalan täysivaltaisuus että ihmiskunnan vastuu käyvät ilmi Paavalin kirjeestä efesolaisille ja hänen selityksessään siitä, kuinka meidät on niin suuresti siunattu.

Top