Mitä tarkoittaa, että Jeesus on uskomme luoja ja täydelliseksi toteuttaja (Heprealaisille 12:2)?

Mitä tarkoittaa, että Jeesus on uskomme luoja ja täydelliseksi toteuttaja (Heprealaisille 12:2)? VastausHeprealaiskirjeessä 12:2 kuvataan Jeesusta uskomme luojaksi ja täydelliseksi toteuttajaksi. Kirjoittaja on teorian tai suunnitelman alullepanija tai luoja. Heprealaiskirjeen 12:2:ssa kirjoittajaksi käännetty kreikkalainen sana voi tarkoittaa myös kapteenia, pääjohtajaa tai prinssiä. Apostolien teot 3:15 käyttää samaa sanaa: ja tappoi elämän ruhtinaan, jonka Jumala on herättänyt kuolleista; jonka todistajia me olemme (KJV), kun taas NIV ja ESV käyttävät sanaa tekijä prinssin sijaan. Tästä voimme päätellä, että Kristus on uskomme alkuunpanija siinä mielessä, että Hän sen aloittaa, samoin kuin kapteeni ja ruhtinas tai uskomme. Tämä osoittaa, että Jeesus hallitsee uskoamme, ohjaa sitä kuten kapteeni ohjaa laivaa ja johtaa sitä ja huolehtii siitä, kuten hallitsija johtaa kansaansa ja välittää siitä.Kreikan sana, joka on käännetty täydelliseksi Heprealaiskirjeen 12:2:ssa, esiintyy vain tämän kerran Uudessa testamentissa. Se tarkoittaa kirjaimellisesti viimeistelyä tai viimeistelijää ja puhuu jonkin päätökseen saattamisesta. Yhdistämällä nämä kaksi sanaa näemme, että Jeesus Jumalana sekä luo että ylläpitää uskoamme. Tiedämme, että pelastava usko on lahja Jumalalta, emme jotain, jonka keksimme itse (Ef. 2:8-9), ja tämä lahja tulee Kristukselta, sen luojalta. Hän on myös uskomme ylläpitäjä, mikä tarkoittaa, että todellista pelastavaa uskoa ei voi menettää, ottaa pois tai antaa pois. Tämä on suuren lohdutuksen lähde uskoville, erityisesti epäilyksen ja hengellisten kamppailujen aikoina. Kristus on luonut uskomme ja Hän valvoo sitä, huolehtii siitä ja tukee sitä.

Meidän on tärkeää ymmärtää, että Jumala Kristuksessa ei ole vain pelastavan uskomme luoja ja ylläpitäjä, vaan Hän on myös päivittäisen vaelluksemme ylläpitäjä ja hengellisen matkamme päättäjä. Sillä jos Jumala Kristuksessa ei ole uuden elämämme luoja, ja jos Kristus ei ole meidän uskomme loppuunsaattaja ja täydellistäjä Pyhän Hengen sisällä asuvan voiman kautta, niin me emme synny uudesti emmekä ole Kristuksen todellisia seuraajia. Ja olen varma siitä, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työn, saattaa sen päätökseen Jeesuksen Kristuksen päivänä. Hänessä myös te, kun kuulitte totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoitte häneen, sinetöitytte luvatulla Pyhällä Hengellä, joka on perintömme takuu, kunnes saamme sen hallintaansa, meidän ylistyksenä. hänen kunniansa (Filippiläisille 1:6; Efesolaiskirje 1:13-14).

Top