Mitä on absurdi?

Mitä on absurdi? VastausAbsurdista viittaa eksistentialismista peräisin olevaan filosofiaan, joka on viety äärimmäisyyksiin. Absurdismi ilmaistaan ​​usein ateistisessa kirjallisuudessa, vaikkakin vahingossa. Lyhyesti sanottuna absurdismi väittää, että universumi ei ole luonnostaan ​​rationaalinen eikä sillä ole mitään erityistä tarkoitusta. Tämän seurauksena, kun ihminen yrittää ymmärtää todellisuutta, hän löytää vain hämmennystä ja ristiriitoja.Absurdismi viittaa siihen, että olemassaoloa ei tule ymmärtää millään objektiivisella tai mielekkäällä tavalla. Voimme vain soveltaa subjektiivista kokemusta, joka on kenties muiden jakama. Mutta emme voi absurdistien mukaan todella ymmärtää universumia, joka on luonnostaan ​​järjetön ja satunnainen.

Absurdismi on inspiroinut kokonaisen teatterikirjallisuuden genren, jota kutsutaan osuvasti absurdin teatteriksi. Näytelmäkirjailijat, kuten Samuel Beckett ja Eugène Ionesco, loivat näytelmiä, joissa ei ole juoni, ei eteenpäin vievää toimintaa ja runsaasti ei-sequiturs ja pyöreä, toistuva dialogi. Beckettissä Godot'ta odotellessa Esimerkiksi kaksi kulkuria viettää koko näytelmän odottaen jotakuta (tai jotain) tietämättä miksi he odottavat tai tuleeko hän (tai se) koskaan. Absurdistinen teema viestii tosiasiasta, ettei kulkurien olemassaololla ole todellista tarkoitusta.Absurdismi on eksistentialismin filosofian alajoukko. Eksistentialismi viittaa siihen, että ihmisen kokemusta ei voida täysin ymmärtää puhtaalla järjellä, vaan se vaatii tiettyjä uskon harppauksia. Tämä ei ole aivan sama asia kuin absurdi; Eksistensialistit eivät kaikki kiellä järjestystä tai merkitystä universumissa. Eksistentialismi itsessään vain viittaa siihen, että tällaisten asioiden hienommat yksityiskohdat ovat ihmisten käsittämättömiä. Absurdisti vie tätä pidemmälle ehdottamalla, että meidän on kamppaileva järjestyksen ja merkityksen erottamiseksi, koska universumi ei ole järjestetty eikä merkityksellinen.Ilmeisesti absurdilla on läheiset siteet ateistiseen maailmankuvaan. Käsitys täysin tarkoituksettomasta todellisuudesta on ristiriidassa minkään jumalan tai jumalien käsityksen kanssa. Mielenkiintoista on, että vaikka kaikki ateistit eivät tunnustaudu absurdisteiksi, todellinen ateismi merkitsee absurdia. Toisin sanoen, voidaan uskoa joko järkeen tai ateismiin, mutta ei molempiin. Filosofit ovat huomauttaneet, että jos maailmankaikkeudella ei ole suunnittelua tai tarkoitusta, niin ihmisen ajatukset ovat vain sattuman aiheuttamia hiukkasten vuorovaikutuksia. Määritelmän mukaan se tarkoittaisi, että jopa omat ajatuksemme ja mielemme ovat epäluotettavia ja merkityksettömiä. Moraali olisi vain yksi sokean fysiikan subjektiivinen, turha, tarkoitukseton sivuvaikutus. Toisin sanoen, jos ateismi on totta, niin järkeä ei ole olemassa – ja järjen kieltäminen on yksinkertaistettu selitys absurdismille.Filosofisen absurdismin pääkomponentti on ajatus ahdistuksesta ja konfliktista. Sartren ja Camuksen kaltaiset kirjailijat tutkivat usein toivottomuuden, turhautumisen ja epätoivon tunteita, kun he kohtasivat ajatuksen tarkoituksettomasta, sydämettömästä ja merkityksettömästä olemassaolosta. Ei-absurdistiset eksistentialistit, kuten Kierkegaard, pystyivät lievittämään turhautumistaan ​​ja epävarmuuttaan hyväksymällä ajatuksen, että tarkoitus ja merkitys olivat vain ihmisen ymmärryksen ulkopuolella, eivätkä kuvitteellisia.Top