Mikä on Apostolien teot 29 -verkosto?

Mikä on Apostolien teot 29 -verkosto? VastausActs 29 Network on kirkkojen yhdistys, jonka yhteinen tehtävä ja tavoite on perustaa kirkkoja kaikkialle Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan. Paljon voidaan oppia tarkastelemalla kirkon tehtävää tai näkemystä sekä myös oppia ja periaatteita, joihin he uskovat. Hyvät seurakunnat ovat hyvin avoimia tästä, ja heillä on tämä tieto helposti kaikkien nähtävillä. Tämä pätee Apostolien teot 29 -verkostoon:


https://www.acts29.com/about-us/distinctives/
http://www.acts29network.org/about/doctrine/

Järjestön nimi tulee heidän uskomuksestaan, että vaikka Apostolien teoissa on vain 28 lukua, Jumala jatkaa tänään kirkkonsa rakentamista ja valtakuntansa laajentamista Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voimalla. Apostolien teot 29 -verkosto pyrkii seuraamaan Hengen ohjaaman ja Raamatun ohjaaman seurakuntien perustamisen ja evankeliointityön mallia, joka alkoi Apostolien teoista ja on jatkunut joka aikakaudella Jumalan uskollisten palvelijoiden kautta.Apostolien teot 29 -verkosto on raamatullinen organisaatio siinä mielessä, että niiden pääpaino on seurakuntien perustamisessa ja evankelioinnissa Matteuksen 28:18-20:n suuren käskyn mukaisesti. Teologisesti Apostolien teot 29 -verkosto on evankelinen, lähetystyö (lähetystyösuuntautunut) ja reformoitu. Apostolien teot 29 Verkoston kirkot tunnetaan vahvasti keskittyvänsä evankeliseen systemaattiseen teologiaan ja kalvinismiin.Apostolien teot 29 -verkoston omaksumalla asenteella on ehdottomasti raamatullisesti vankka perusta kristilliselle kirkolle nykymaailmassa. Apostolien teot 29 -verkosto näyttää ottavan samaa polkua ja ajattelutapaa seurakuntien perustamisen kanssa kuin opetuslapseuden kanssa – se on lisääntymispalvelu, minkä vuoksi se on 'verkosto' tai yritysorganisaatio. Tähän tarkoitukseen käytettynä kirkkoverkosto voi olla erittäin tehokas uusien seurakuntien nopeassa perustamisessa niin logistiikan, rahan, resurssien kuin henkilöstönkin osalta. Vielä toinen myönteinen näkökohta on tapa, jolla Apostolien teot 29 -verkosto järjestää muodollista ja epävirallista koulutusta maallikoille ja kaikille palvelukseen osallistuville.Jokaisella Apostolien teot 29 -verkoston yksittäisellä kirkolla olisi oma ainutlaatuisuutensa, aivan kuten kaikilla muillakin kirkkokunnilla tai organisaatioilla. Kaiken kaikkiaan näkemyksen, opin ja uskonrakenteen suhteen Apostolien tekojen 29 verkosto on raamatullisesti järkevä. Emme näe mitään syytä, miksi kristitty ei voisi rukoillen harkita Apostolien tekojen 29 verkoston kirkkoon osallistumista. Kuten kaikissa asioissa, suosittelemme aina, että kristityt etsivät rukoillen Jumalan viisautta (Jaak. 1:5) ja käyttävät aikaa oppiakseen omakohtaisesti, mistä organisaatiossa/seurakunnassa on kyse.Top