Mikä on Antiokian ortodoksinen kirkko?

Mikä on Antiokian ortodoksinen kirkko? VastausAntiokian ortodoksinen kirkko, muodollisemmin nimeltään Antiokian ja koko idän kreikkalaisortodoksinen patriarkaatti, on itsehallinnollinen kirkko itäisessä ortodoksissa. Antiokian ortodoksinen kirkko eroaa Syyrian ortodoksisesta kirkosta (kutsutaan myös Antiokian ja koko idän Syyrian ortodoksiseksi patriarkaaksi), joka on osa itäistä ortodoksisuutta.Itsenäisenä Antiokian ortodoksisella kirkolla on oma patriarkka (uskonnollinen valvoja) ja patriarkaatti (kirkollinen lainkäyttövalta). Antiokian ortodoksisen kirkon pääkonttori sijaitsee Damaskoksessa Syyriassa, vaikka sen entinen tukikohta oli Antiokiassa. Syyrian ulkopuoliset hiippakunnat sijaitsevat Australiassa, Brasiliassa, Iranissa, Libanonissa, Turkissa, Yhdysvalloissa ja muualla (USA:n arkkipiippukunta on itsehallinnollinen). Kirkkojen maailmanneuvoston mukaan Antiokian ortodoksisella kirkolla on maailmanlaajuisesti 4,3 miljoonaa jäsentä.

Antiokian ortodoksinen kirkko jäljittää alkunsa Apostolien teot 11:26:sta: Opetuslapsia kutsuttiin kristityiksi ensin Antiokiassa. Antiokian ortodoksinen kirkko väittää, että apostoli Pietari perusti heidän kirkkonsa vuonna 34 jKr ja että Paavali liittyi Pietariin pian sen jälkeen Antiokiassa. Antiokian ortodoksinen kirkko viittaa myös Apostolien teot 6:5:een, jossa Antiokialainen Nikolaus mainitaan yhtenä seitsemästä ensimmäisestä diakonista, mikä osoittaa Antiokian kirkon merkityksen ensimmäisellä vuosisadalla. Antiokian ortodoksinen kirkko väittää olevansa katkeamaton apostolisesti nimitetyistä piispoista Pietarin ajoilta tähän päivään.Antiokian ortodoksisen kirkon oppi ja käytäntö ovat linjassa muiden itäisen ortodoksisuuden kirkkojen oppien ja käytäntöjen kanssa. Antiokian ortodoksinen kirkko noudattaa bysanttilaista liturgiaa, vaikka kirkossa onkin länsimaisen tai latinalaisen rituaalin liike. Antiokian ortodoksinen kirkko noudattaa seitsemää sakramenttia, kunnioittaa ikoneja, rukoilee Mariaa, Jumalanäitiä ja muita pyhiä, rukoilee kuolleiden puolesta ja opettaa teoihin perustuvaa pelastusta (kuten sakramenttien säilyttämistä). Nämä opetukset ovat Raamatun opin vastaisia. Raamatun rukous on suunnattava yksin Jumalalle, ja Raamattu opettaa, että pelastus tulee armosta uskon kautta, ilman ihmisten tekoja (Ef. 2:8–9). Ortodoksinen pelastusoppi on toinen evankeliumi, joka korostaa meidän töitämme Kristuksen sijasta (ks. Gal. 1:6–9).

Top