Mikä on antiteismi?

Mikä on antiteismi? VastausAntiteismi on laaja termi, joka viittaa aktiiviseen, tarkoitukselliseen vastustukseen jumalauskoa tai uskontoa kohtaan yleensä. Sana kuvaa enemmän ihmisen aikomusta ja lähestymistapaa kuin hänen uskomuksiaan, sillä henkilö saattaa hyvinkin pitää kiinni agnostisessa tai ateistisessa maailmankuvassa, mutta häntä ei pidetä antiteistina. Antiteismi katsoo, että teismi on haitallista ja sitä tulee torjua. Kuten muissakin poliittisissa tai sosiaalisissa filosofioissa, on olemassa erilaisia ​​antiteismin tasoja ja lukuisia sovelluksia.Kuten arvata saattaa, Raamatulla ei ole mitään positiivista sanottavaa antiteismin asenteesta. Vaikka yksinkertaista tietämättömyyttä pidetään anteeksiannettavana virheenä (Joh. 9:41; Luukas 23:34), tahallinen viha Jumalaa kohtaan ei ole sitä. Ne, jotka tarkoituksellisesti uhmaavat Jumalaa (Room. 1:18–23) epäuskon tai vihan seurauksena, leimataan tyhmiksi (Psalmi 10:4; 14:1) ja heitä varoitetaan vakavista seurauksista (Sananlaskut 29:1; Room. 1:24–). 25).

Antiteismin näkyvin ilmaus nykymaailmassa oli niin sanottujen uusien ateistien nousu juuri vuosisadan vaihteen jälkeen. Syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskujen katalysoimana tuli muotiin vihamielisempi hyökkäys uskontoa vastaan. Tätä johtivat henkilöt, kuten Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett ja Christopher Hitchens. Nämä miehet hyökkäsivät avoimesti ja aggressiivisesti uskoa Jumalaan sekä vääränä että yhteiskunnalle vahingollisena. Useimmat näistä hahmoista olivat kirjoittaneet ja puhuneet tästä jo kauan ennen, mutta heidän ideansa tulivat paljon suositummiksi 9/11:n jälkeen. Vaikka uuden ateismin vaikutukset ovat viipyneet, sen suosio on hiipunut, kun sekä uskonnolliset että ei-uskonnolliset hahmot ovat kritisoineet sitä pinnallisista, hajanaisista lähestymistavoista.Historiallisesta näkökulmasta uudessa ateismissa tai antiteismissa ei ole mitään uutta. Uuden ateismin ainoat todella uudet piirteet olivat epätavallinen yhteiskunnallinen suosio ja poikkeuksellinen ylimielisyys. Jopa toverit ateistit moittivat usein uuden ateismin retoriikkaa, koska se oli enemmän halventavaa kuin järkeenkäypää ja enemmän häpeällistä kuin rationaalista. Nykyaikaisten antiteistien taipumus alentaa ja vähätellä näkyy heidän kirjojensa nimissä Jumalan harhaluulo ja Jumala ei ole suuri ja elokuva Uskonnollinen . Menneinä aikoina tällaisia ​​asenteita on kuvattu misoteismiksi (jumalaviha) tai malteismiksi (usko pahaan Jumalaan).Uuden ateismin jäännökset jatkavat Lawrence Kraussin, Jerry Coynen, Victor Stengerin ja muiden julkisessa työssä. Näyttelijöitä ja koomikoita, kuten Bill Maher, Ricky Gervais ja Penn Jillette, voitaisiin melko hyvin kuvata antiteistiksi. Joissakin tapauksissa antiteistit ovat entisiä tunnustavia uskovia, kuten Dan Barker ja John Loftus.Ei-uskovat eivät välttämättä ole antiteisteja; Henkilöä, joka vain ei usko Jumalaan, mutta ei pidä teismiä tyhmänä tai moraalittomana, ei pidetä antiteistina. Antiteismi ei myöskään aina samaistu yhteen poliittiseen ryhmään. Jotkut antiteistit pitävät maailmankatsomista huomattavan samankaltaisia ​​kuin panteisti tai New Age -järjestelmät. Antiteismin yleinen teema ei välttämättä ole poliittinen tai sosiaalinen tai edes henkinen. Antiteismi on ensisijaisesti aggressiivista vihamielisyyttä uskontoa ja sitä kautta uskonnollisia ihmisiä ja ideoita kohtaan. Valitettavasti antiteismi pyrkii ilmaisemaan itseään negatiivisilla tavoilla, ylimielisyydellä, pilkkaamisella tai suoranaisella kiihkoilulla.Top