Mikä on apostolinen oppi?

Mikä on apostolinen oppi? Vastaussana apostoli sen juurella tarkoittaa sitä, joka on lähetetty. Oppi on yksinkertaisesti opetusta. Apostolinen oppi on siis opetusta, joka tulee meille apostolien kautta, jotka Kristus on erityisesti valinnut viemään opetuksiaan maailmalle. Kahdestatoista opetuslapsesta tuli apostoleja (Mark. 3:14) lukuun ottamatta Juudasta, joka loikkasi. Hänet korvattiin Mattiasella Apostolien teoissa 1:21–22. Mattias oli ehdolla apostoliksi, koska hän oli ollut meidän [muiden apostolien] kanssa koko sen ajan, kun Herra Jeesus eli keskuudessamme, Johanneksen kasteesta siihen asti, kun Jeesus otettiin pois luotamme. Pyhä Henki näytti vahvistavan tämän valinnan (Ap.t. 1:23–26). Kieltämättä Mattiaan liittymistä ryhmään, Jumala valitsi myös Saulin Tarsolaisen apostoliksi välittämään sanoman pakanoille (Apt. 9:15). Meillä on pääsy apostolien opetuksiin Uuden testamentin kautta. Suurin osa Uuden testamentin ovat kirjoittaneet apostolit tai ne, jotka olivat läheisessä yhteydessä apostoleihin.Matteuksen mukaan evankeliumin kirjoitti apostoli Matteus, yksi alkuperäisistä kahdestatoista opetuslapsesta.

Markuksen evankeliumin kirjoitti Mark, joka mainitaan Apostolien teoissa Paavalin satunnaisena palvelutyötoverina. Kirkon historia kertoo meille myös, että Markus oli Pietarin työtoveri ja että hänen evankeliuminsa perustuu Pietarin saarnaamiseen.Luukas kirjoitti evankeliumin Luukkaan mukaan ja Apostolien teot. Luukas oli Paavalin palveluskumppani ja monien Apostolien tekojen tapahtumien silminnäkijä. Vaikka hän ei ollutkaan Jeesuksen elämän silminnäkijä, hän suoritti huolellisia haastatteluja, joihin saattoi kuulua apostolien haastatteluja (Luuk. 1:3). Suuri osa hänen evankeliuminsa materiaalista on samanlaista kuin Markuksen ja Matteuksen evankeliumi, joten on selvää, että hän käytti apostolisia lähteitä.Johanneksen evankeliumin, samoin kuin Johanneksen 1., 2. ja 3. kirjeet ja Ilmestyskirja, kirjoitti apostoli Johannes, yksi kahdestatoista opetuslapsesta.Roomalaisille, 1 ja 2 korinttilaisille, galatalaisille, efesolaisille, filippiläisille, kolossalaisille, 1 ja 2 tessalonikalaisille, 1 ja 2 Timoteukselle, Titukselle ja Filemonille ovat kaikki apostoli Paavalin kirjoittamia.

Jaakobin kirjoitti Herran velipuoli Jaakob, joka oli Jerusalemin seurakunnan johtaja. Varmasti hän olisi ollut silminnäkijä suurelle osalle Jeesuksen elämää. Häntä ei koskaan kutsuttu apostoliksi, mutta häntä kutsutaan vanhimmaksi ja hän työskenteli yhdessä apostolien kanssa. Apostoli Paavali Galatalaiskirjeessä 2:9 kutsuu Jaakobia yhdeksi seurakunnan pylväistä yhdessä apostolien Pietarin ja Johanneksen kanssa. On mielenkiintoista, että Jaakob ei uskonut ennen kuin ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi hänelle. Ensimmäinen Korinttolaisille 15:7 sanoo, että Jeesus ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille, mikä saattaa viitata siihen, että Jaakobia pidettiin apostolina silloin, kun Paavali kirjoitti 1. korinttolaisille.

Ensimmäisen ja toisen Pietarin kirjoitti apostoli Pietari.

Juudan kirjoitti toinen Herran velipuoli, jolla olisi myös ollut paljon silminnäkijäkokemusta Jeesuksen elämästä ja opetuksista. Jaakobin tavoin hän oli uskovainen vasta ylösnousemuksen jälkeen.

Heprealaiskirje on ainoa Uuden testamentin kirja, jonka kirjoittajaa ei tunneta. Hän ei ollut silminnäkijä Herran maallisessa palvelutyössä, mutta hänen työnsä perustuu silminnäkijöiden todistukseen, kuten hän sanoo Heprealaiskirjeessä 2:3: Tämän pelastuksen, jonka Herra ensin ilmoitti, vahvistivat meille ne, jotka kuulivat häntä.

Apostolinen oppi on arvovaltainen ja elintärkeä ymmärtääksemme, mitä Jumala on tehnyt hyväksemme. Uuden testamentin kirjoittajat viittaavat vakiintuneeseen opin kokonaisuuteen, jota usein kutsutaan uskoksi tai evankeliumiksi. Juudas 1:3 puhuu uskosta, joka kerta kaikkiaan uskottiin Jumalan pyhille kansalle. Paavali tuomitsee jyrkästi ihmiset, jotka muuttavat tai vääristävät evankeliumin sisältöä Galatalaiskirjeen 1:6–9:ssä: Olen hämmästynyt, että hylkäätte niin nopeasti sen, joka kutsui teidät elämään Kristuksen armossa ja käännytte toisenlaisen evankeliumin puoleen. – mikä ei todellakaan ole evankeliumia ollenkaan. Ilmeisesti jotkut ihmiset saavat sinut hämmennykseen ja yrittävät vääristää Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me tai enkeli taivaasta julistaisi jotakin muuta evankeliumia kuin se, jonka saarnasimme teille, olkoot he Jumalan kirouksen alla! Kuten olemme jo sanoneet, niin sanon nyt taas: Jos joku saarnaa sinulle muuta evankeliumia kuin sen, minkä olet hyväksynyt, olkoon Jumalan kirouksen alla!

Kirkolle annettavien lahjojen luettelossa Paavali mainitsee apostolisuuden yhdeksi peruslahjoista (Ef. 2:20). Kun kirkon perustus oli laskettu ja apostolien opetukset kirjattu Raamattuun, apostolin roolia ei enää tarvittu. Vielä nykyäänkin tarvitaan saarnaajia, opettajia ja lähetyssaarnaajia viemään Jumalan sanaa (apostolista oppia) koko maailmalle (ks. Matt. 28:19–20; Joh. 17:20).

Joillakin kirkoilla nykyään on sana apostolinen heidän nimessään. Joillekin tämä voi tarkoittaa, että he uskovat apostolisen lahjan toimivan heidän seurakunnassaan. Jos näin on, tämä olisi väärinkäsitys Uuden testamentin apostolisuutta koskevasta opetuksesta. Toisille se voi tarkoittaa, että he haluavat korostaa Uuden testamentin apostolista oppia. Jos he todella tekevät niin, tämä on hyvä asia. Eräs kirkkokunta, apostolinen kirkko, sanoo, että he seuraavat tiiviisti apostolien opetusta, mutta valitettavasti uskovat, että upotuskaste on pelastukselle välttämätön ja että pelastusta seuraa merkkilahjoja. Vaikka näemmekin esimerkkejä merkkilahjoista, joita käytetään Apostolien teoissa, se ei ole apostolien opetus, että kaste on välttämätön pelastukselle tai että jokainen kristitty osoittaa ihmeellisiä merkkejä. Tässä tapauksessa, vaikka nimi on apostolinen, opetus ei ole.

Kun kirkko sai alkunsa, Luukkaan mukaan varhaiset uskovat omistautuivat apostolien opetuksiin (Apt. 2:42). Toisin sanoen he olivat sitoutuneet oppimaan ja noudattamaan apostolista oppia. Tässä he olivat viisaita. Jos tämän päivän kirkko olisi viisas, he olisivat myös omistautuneet kirkon maallisten perustajien opetuksiin, jotka Herra itse valitsee.Top