Mikä on todistuksen arkki?

Mikä on todistuksen arkki? VastausEnsimmäinen maininta todistuksen arkista on 2. Moos. 25:10:ssä. Jumala antoi Moosekselle tarkat ohjeet tabernaakkelin rakentamiseen heidän matkustettaessa erämaassa. Tabernaakkeli olisi paikka, jossa Jumalan kirkkaus asuisi heidän keskellään (2. Moos. 25:8–9). Satojen muiden tätä tabernaakkelia koskevien kuvailevien ohjeiden joukossa Jumala käski Moosesta rakentaa todistuksen arkin, jota kutsutaan myös liitonarkiksi (2. Moos. 25:21–22). Sanat todistus ja liitto molemmat viittaavat ehdolliseen sopimukseen, joka tehtiin Jumalan ja Israelin lasten välillä Siinain vuorella. Arkki on kirjaimellisesti laatikko tai arkku. Joten todistuksen arkki on sopimuksen laatikko.Todistusarkki oli puinen laatikko, joka oli päällystetty kullalla sisältä ja päältä. Siinä oli neljä ulkorengasta, joiden läpi voitiin kiinnittää tangot kantamista varten. Kukaan muu kuin ylimmäinen pappi ei voinut koskea arkkiin (4. Moos. 4:15). Se johtaisi välittömään kuolemaan, kuten tapahtui Ussa-nimiselle miehelle (2. Samuelin kirja 6:1–7). Jumala alkoi opettaa kansalleen pyhyydestään ja heidän arvottomuudestaan. Hän osoitti heille, että Hänen käskynsä eivät olleet neuvoteltavia ehdotuksia. Hän halusi opettaa heidät tottelemaan Häntä kaikessa, ymmärsivätkö he sääntöjen syyn vai eivät.

Myös arkin kansi oli tehty kullasta ja se muodosti istuimen kahden kerubin väliin, jota kutsuttiin armoistuimeksi. Siellä Jumala tapasi kansansa (2. Moos. 25:22). Todistuksen arkin sisään Mooses asetti vuorelle lain taulut, jotka Jumala antoi hänelle. Arkki asetettiin tabernaakkelin sisään kaikkein pyhimpään paikkaan, jonne vain ylimmäinen pappi saattoi mennä kerran vuodessa (2. Moos. 26:34). Kaiken tämän kautta Jumala maalasi kuvan, joka auttoi meitä ymmärtämään, mitä vaaditaan syntiselle ihmiselle tullakseen pyhän Jumalan eteen.Todistuksen arkki sai nimensä siitä tosiasiasta, että se olisi asuinpaikka Jumalan todistukselle Hänen kansalleen. Hänen lakinsa ei ollut vain sanallinen, vaan kirjoitettu, kiveen kaiverrettu (2. Moos. 34:28; 5. Moos. 5:22), joten tottelemattomuudelle ei voinut olla mitään syytä. Heprealaiskirje 9:4 kertoo meille, että myöhemmin israelilaiset lisäsivät todistusarkin kivitauluihin mannapurkin (2. Moos. 16:32–33) ja Aaronin sauvan, joka puhkesi (4. Moos. 17:8–10).Todistuksen arkki edusti Jumalan läsnäoloa Hänen kansansa kanssa, ja Hänen voimansa kulki heidän mukanaan kaikkialla, minne he veivät arkin (Joosua 3:6; 4. Moos. 10:33–35). Israelin viholliset, filistealaiset, varastivat arkin kerran (1. Samuel 5:1), toivoen sen voiman auttavan heitä. He asettivat sen epäjumalansa temppeliin ja odottivat sen tuomaa onnea. Mutta filistealaisten keskuudessa puhkesi onnettomuus, kunnes he pyysivät johtajiaan lähettämään arkin takaisin Israeliin (1. Samuel 5:4, 6, 9, 11–12). Jumala osoitti, ettei Hän ollut onnenloppu, jonka voima voisi olla sillä, joka vangitsi Hänen arkkinsa. Voima ei ollut itse todistuksen arkissa; arkki edusti vain Jumalan läsnäoloa Hänen kansansa kanssa.Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen (Room. 14:9) jälkeen Jumala ei enää käytä todistuksen arkkia asuakseen kansansa kanssa. Olemme uuden testamentin tai liiton alaisia. Helluntaina Hän lähetti Pyhän Hengen asumaan jokaisessa uskovassa (Apostolien teot 2:1–4, 38–39). Meistä tulee Hänen temppelinsä (1. Kor. 6:19). Kun olemme uudestisyntyneet uskosta Jeesukseen Kristukseen (Joh. 3:3, 16), otamme Jumalan mukaamme kaikkialle, minne menemme. Filistealaisille ei ollut hyötyä pitää arkkia, koska arkilla ei itsessään ollut voimaa, jos Jumala ei ollut heidän puolellaan. Samoin emme tarvitse fyysisiä esineitä – ristejä, kuvia, pyhäinjäännöksiä – kantaaksemme Jumalan voimaa mukanamme, koska Hän on jo meissä. Tämä tietoisuus Hänen läsnäolostaan, jota kutsutaan Herran peloksi (Psalmi 19:19; Sananlaskut 15:33), auttaa meitä tekemään päätöksiä, jotka kunnioittavat Häntä.Top