Mikä oli Johannes Kastajan kasteen merkitys ja merkitys?

Mikä oli Johannes Kastajan kasteen merkitys ja merkitys? VastausVaikka tänään sana kaste herättää yleensä ajatuksia samaistumisesta Kristuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen, kaste ei alkanut kristityistä. Vuosia ennen Kristusta juutalaiset olivat käyttäneet kastetta pakanaproselyyttien rituaalisissa puhdistusseremonioissa. Johannes Kastaja otti kasteen ja sovelsi sitä itse juutalaisiin – eivät vain pakanat tarvitsivat puhdistusta. Monet uskoivat Johanneksen sanomaan, ja hän kastoi heidät (Matt. 3:5–6). Johanneksen suorittamilla kasteilla oli erityinen tarkoitus.Matteus 3:11:ssä Johannes Kastaja mainitsee kasteidensa tarkoituksen: Minä kastan teidät vedellä parannukseen. Paavali vahvistaa tämän Apostolien teot 19:4:ssä: Johanneksen kaste oli parannuksen kaste. Hän käski ihmisiä uskomaan hänen jälkeensä tulevaan, eli Jeesukseen. Johanneksen kaste liittyi parannukseen – se oli symbolinen esitys mielenmuutoksesta ja uuden suunnan siirtymisestä. Hän tunnusti syntinsä ja kastoi heidät Jordan-joessa (Matt. 3:6). Johanneksen kaste osoitti synnin tunnustamista, hengellisen puhdistumisen halua ja sitoutumista noudattaa Jumalan lakia Messiaan saapumista odottaessa.

Jotkut, kuten fariseukset, tulivat Jordanille tarkkailemaan Johanneksen palvelusta, mutta joilla ei ollut halua astua itse veteen. Johannes nuhteli heitä ankarasti: Nähdessään monia fariseuksia ja saddukeuksia tulevan sinne, missä hän kastoi, hän sanoi heille: 'Te kyykäärmeiden sikiöt! Kuka varoitti sinua pakenemaan tulevaa vihaa? Tuota hedelmää parannuksen mukaan” (Matt. 3:7–8). Jopa uskonnollisten johtajien piti katua syntiään, vaikka he eivät nähneetkään sitä tarpeelliseksi.Kristillinen kaste symboloi nykyään myös parannusta, puhdistumista ja sitoutumista, mutta Jeesus on antanut sille erilaisen painoarvon. Kristillinen kaste on merkki siitä, että ihminen samaistuu Kristuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen. Se edustaa täydellistä puhdistusta ja sitoutumista, joka on uudeksi tulleen luonnollinen vastaus. Jeesuksen ristiuhri pesee pois syntimme kokonaan, ja meidät herätetään uuteen elämään Pyhän Hengen voimalla (2. Kor. 5:17–21; Room. 6:1–11). Johanneksen kasteen myötä henkilö katui syntiä ja oli siksi valmis uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Johanneksen kaste osoitti, mitä Jeesus saa aikaan, aivan kuten Vanhan testamentin uhrijärjestelmä teki.Johannes valmisti tien Kristukselle kutsumalla ihmisiä tunnustamaan syntinsä ja pelastuksen tarpeensa. Hänen kasteensa oli puhdistautumistilaisuus, jonka tarkoituksena oli valmistaa kansojen sydämet vastaanottamaan Vapahtajansa.

Top