Mitkä olivat ylipapit?

Mitkä olivat ylipapit? VastausYlipapin virka oli korkea asema israelilaisten keskuudessa. Vanhassa testamentissa termit ylipappi ja ylimmäinen pappi ovat joskus vaihtoehtoisia käännöksiä samalle heprealaiselle lauseelle (vrt. 2. Aikakirja 26:20 NIV:ssä ja NET:ssä). Jeesuksen päivinä ylimmäisen papin virka näyttää eronneen ylipapin viralta. Markus 14:53 luettelee useita Jeesuksen pidätykseen osallistuneita ihmisryhmiä: He veivät Jeesuksen ylipapin luo, ja kaikki ylipapit, vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat yhteen. Nämä Markuksen mainitsemat ylipapit olivat korkea-arvoisia pappeuden jäseniä, jotka palvelivat sanhedrinissa. Ylipappi on nimetty Apostolien teoissa 19:14: Sceva.Jumala asetti pappeuden sen jälkeen, kun Israelin lapset lähtivät Egyptistä Exoduksen aikana. 4. Moos. 3:12–13:ssa Herra erotti koko Leevin heimon erityispalvelukseen. Leeviläisistä tulivat papit, ja pappien joukossa oli ylimmäinen pappi ja Luukkaan 19:47:ssä ylipapit.

Ylipapit olisivat olleet Leevin heimosta. Mooses, Aaron ja Mirjam olivat kaikki leeviläisiä, samoin kuin tuhannet muut miehet ja naiset. Jumala osoitti, että ylipapin täytyi olla Aaronin suora jälkeläinen. Kaikki papit olivat leeviläisiä, mutta kaikki leeviläiset eivät olleet pappeja. Vain osa leeviläisistä kuului Aaronin pappeuteen. Mooseksen kirjan 29:7–9:ssä sanotaan: Ota voiteluöljy ja voitele [Aaron] kaatamalla se hänen päähänsä. Tuo hänen poikansa ja pue heidät tunikoihin ja kiinnitä niihin lippalakit. Sido sitten vyönauhat Aaronille ja hänen pojilleen. Pappeus kuuluu heille pysyvän toimituksen kautta. Sitten sinun tulee asettaa Aaron ja hänen poikansa. Vain ylipappi tai ylipappi sai mennä Kaikkeinpyhimpään kerran vuodessa sovituspäivänä (Yom Kippur). Muut Aaronin papit palvelivat vaihtuvilla kursseilla, jotta he saivat vuoronsa palvella pyhässä paikassa ja uhrata uhreja (ks. Luuk. 1:8–9).Muut leeviläiset (jotka eivät polveutuneet Aaronista) palvelivat muilla tavoilla. Muut Leevin pojat osallistuivat arkin ja majan eri osien kantamiseen. Temppelin rakentamisen jälkeen leeviläiset osallistuivat temppelin hoitoon. Numerot 3 tarjoavat niistä tietoa.Apostolien teot 23 osoittaa, että pappeus ei toiminut Pentateukissa esitetyllä tavalla. Esimerkiksi sanhedrin ei ollut mosaiikkikäsite, eikä myöskään monien ylipappien idea. Sanhedrinin aloitti luultavasti noin vuonna 70 eKr. Aleksanteri Janneaus, Juudean Hasmonealainen kuningas. Lopulta sanhedrin koostui 70 tai 71 vanhimmasta ja oppineesta, mukaan lukien ylimmäinen pappi (yleensä ruumiin puheenjohtaja), muut leeviläiset papit, saddukeukset ja fariseukset. Sanhedrinin tarkoituksena oli toimia tuomioistuimena tehdessään lakia koskevia päätöksiä.Apostolien teot 23:2:ssa Paavali on oikeudenkäynnissä. Ananias tunnistetaan menettelystä vastaavaksi ylipappiksi. Sitten jakeessa 14 mainitaan ylipapit ja vanhimmat. Ylipapit olivat luultavasti saddukeuksia ja muita sanhedrinin jäseniä. Sekä NIV että NASB viittaavat ylipapeihin monikossa. Muut käännökset kutsuvat heitä johtavaksi papiksi (NLT) tai pappien ruhtinaiksi (Jubilee Bible 2000). Ylipappeihin kuului luultavasti Ananias ja muita pappeja, joilla oli tietty määrä poliittista valtaa ja vaikutusvaltaa.Top