Kuka oli Ambrose Milano?

Kuka oli Ambrose Milano? VastausAmbroseus Milanolainen (339–397 jKr), jota kutsutaan myös Pyhäksi Ambroseeksi, oli ensimmäinen varhaiskirkon isä, joka syntyi roomalaiseen kristilliseen perheeseen. Hänet muistetaan parhaiten hänen menestyksekkäästä taistelustaan ​​arialismia vastaan, hänen panoksestaan ​​kirkkomusiikkiin, hänen kannastaan ​​kirkon ja valtion erottamiseen sekä hänen mentoroinnistaan ​​kirkkoisä Augustinuksen kanssa. Kauan kuolemansa jälkeen Ambrose nimettiin katolisen kirkon kirkon tohtoriksi muiden, kuten Augustinuksen, paavi Gregoryn ja Hieronymuksen, ohella.Ambrose syntyi pian Nikean ensimmäisen kirkolliskokouksen jälkeen varakkaaseen ja voimakkaaseen roomalaiseen perheeseen. Hänestä tuli Pohjois-Italian provinssien kuvernööri, ja hänet kutsuttiin ratkaisemaan ristiriita kilpailevien uskonnollisten ryhmittymien: ortodoksisten katolisten ja ariaanien välillä. Ambrose kannatti Nikean uskontunnustusta ja oli vastustanut arialaista teologiaa. Kuitenkin konfliktin molemmat osapuolet kunnioittivat häntä niin hyvin, että he vaativat häntä piispakseen.

Ambroseen kokemus politiikasta palveli häntä hyvin hänen tehtävässään piispana. Hänen omaperäisimpiä opetuksiaan oli hänen näkemyksensä kirkon ja valtion suhteesta. Toisin kuin monet ikäisensä, Ambrose katsoi, ettei kirkko ollut moraalisesti hallitsevan hallituksen alainen. Pikemminkin, hän opetti, hallitus oli kirkon moraalisen auktoriteetin alainen. Ambrose meni niin pitkälle, että kielsi hallitsevan keisarin Theodosiuksen ehtoollisen, ellei hän katunut rooliaan siviilien joukkomurhassa.Tämä poliittisen riippumattomuuden tunne ulottui myös Ambroseen näkemyksiin kirkkoasioista. Vaikka hän myönsi, että Rooma oli universaalisen kirkon hengellinen pää, hän ei kannattanut ajatusta, että Rooma olisi laillinen tai hallinnollinen auktoriteetti kaikille kristityille.Ambrose teki useita pitkäaikaisia ​​panoksia länsimaiseen kristinuskoon. Näiden joukossa on ensimmäinen tunnettu kirja kristillisestä etiikasta - Kirkon palvelijoiden tehtävistä -sekä valtava kirjasto kirjoituksia, mukaan lukien antiarialaisteokset On the Faith ja Pyhästä Hengestä . Hänen kreikan kielen taitonsa antoi hänelle mahdollisuuden analysoida aikaisempia teologeja huomattavan syvällisesti. Ambroseen ansioksi luetaan myös seurakuntalaulun käsitteen esittely, joka oli tuolloin hieman kiistanalainen.Kaiken kaikkiaan Ambrose oli erinomainen saarnaaja. Yksi hänen saarnalainauksistaan ​​on tullut moderniin kielenkäyttöön idioomana: Kun olet Roomassa, elä roomalaiseen tyyliin, jota yleensä lainataan nimellä Kun Roomassa, tee kuten roomalaiset tekevät. Saarnoissaan Ambroseus Milano korosti suuresti Pyhän Hengen roolia jokaisen uskovan elämässä sekä laillisuuden torjumista ja selkeää tukea henkilökohtaiselle uskolle. Mielenkiintoista on, että vaikka Ambrose vastusti liiallista legalismia, hän rohkaisi askeesiin – ankaraan, itsensäkieltävään elämäntapaan. Hänen työnsä kiinnitti nuoren kristityn nimeltä Augustinus huomion, jonka Ambrose myöhemmin kastoi ja joka ylitti hänet varhaiskristillisen historian suurena hahmona.

Sekä roomalaiskatolinen kirkko että itäinen ortodoksinen kirkko kunnioittavat Ambroseusta pyhänä ja muistelevat häntä 7. joulukuuta joka vuosi.Top